Wat is je visie op technologische vooruitgang?
What is your view on technological progress?
swipe naar boven
Waar word je gelukkig van?
What makes you happy?
Wanneer heb je voor het laatst iets gedaan waarvoor je moed nodig had?
When was the last time you did something that took courage?
Aan wie heb je voor het laatst een compliment gegeven?
Who was the last person you complimented?
Wat is je definitie van succes?
What is your definition of success?
Stel je moest kiezen: een goede carrière of een leuk gezin?
Suppose you had to choose: a good career or a nice family?
Wanneer word jij boos?
When do you get angry?
Wat betekent je naam?
What does your name mean?
Met welk probleem worstel je momenteel?
What problem are you currently struggling with?
Ben jij een ochtend- of een avondmens?
Are you a morning or evening person?