Loading...

Samen opvoeden

Hans Janssen (red)

  • Taal: Nederlands
  • Bindwijze: Paperback
  • Categorie: Onderwijs & Didactiek
  • Uitgever: Coutinho
  • ISBN: 9789046904831
oriëntatie op pedagogische werkveldenSamenvatting

Samen opvoeden 2e druk is een boek van Hans Janssen (red) uitgegeven bij Coutinho. ISBN 9789046904831

Er komen steeds meer pedagogen met een hbo-opleiding op de arbeidsmarkt. Veel hbo-studenten pedagogiek, SPH of pabo hebben echter onvoldoende kennis van de uiteenlopende pedagogische werkvelden waarin samen met ouders wordt opgevoed. Daarmee hebben zij waarschijnlijk ook hun eigen mogelijkheden en kansen in het werkveld niet scherp genoeg voor ogen. iSamen opvoeden/i helpt deze hbo-studenten bij het maken van een beroepskeuze. Het legt een verbinding tussen opvoedingstheorie, (professionele) opvoedingspraktijken en de diverse pedagogische werkvelden. Het eerste hoofdstuk is een beknopte inleiding in de pedagogiek en behandelt opvoedingstheorieën, -stijlen en -methoden, culturele diversiteit en problemen in ontwikkeling en opvoeding. In de volgende twaalf hoofdstukken komen de verschillende werkvelden aan bod; van kinderopvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs tot jeugdbescherming, de aanpak van jeugdcriminaliteit en de zorg voor kinderen met een beperking. Elk hoofdstuk begint met een interview met een professional uit de praktijk, en behandelt vervolgens werkvormen en praktijkervaringen. Er zijn opdrachten, waarmee de student zich verder kan verdiepen in het werkveld individueel of groepsgewijs. Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor studenten hbo-pedagogiek, SPH en pabo, maar kan ook nuttig zijn voor pedagogen die verder willen kijken dan hun eigen werkveld. Hans Janssen is pedagoog en publicist. In dit boek is hij auteur van het eerste hoofdstuk en eindredacteur van de andere hoofdstukken. Elk werkveldhoofdstuk is geschreven door een ervaren specialist, vanuit het hbo of de pedagogische praktijk.