Loading...

Mechanica

Coenraad Hartsuijker

  • Taal: Nederlands
  • Bindwijze: Hardcover
  • Categorie: Onderwijs & Didactiek
  • Uitgever: Academic Service
  • ISBN: 9789039527832
evenwichtSamenvatting

Mechanica 2e druk is een boek van Coenraad Hartsuijker uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789039527832

Dit boek maakt deel uit van een serie mechanicastudieboeken voor deopleidingen Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek) inhet hoger onderwijs (hbo en technische universiteit):* Mechanica: Evenwicht* Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen* Mechanica: Statisch onbepaalde constructies en BezwijkanalyseDit boek biedt een grondige behandeling van vele onderwerpen die vallen onder het thema evenwicht. Bijzondere aandacht gaat uit naar statisch bepaaldestaafconstructies. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de analyse vaneen constructie of situatie; berekeningen worden uitgevoerd volgens een zeersystematische aanpak.Het op de juiste wijze toepassen van de mechanica vereist een hoeveelheid inzicht en vaardigheid die men vooral opdoetdoor uitgebreide oefening. Hiertoe biedt dit boek een zeer groot aantal uitgewerkte voorbeelden en vraagstukken, die zodanig zijn gestructureerd dat het doorwerken ervan resulteert in kennismaking met vele aspecten van dit vakgebied. De bijbehorende opgaven zijn beschikbaar via www.academicservice.nl.De auteur heeft jarenlange ervaring in het doceren en doseren van mechanicaonderwijs aan de opleiding Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft