Loading...

Crimireeks - Focus op jeugdcriminaliteit

J. Jakobs

  • Categorie: Mens & Maatschappij
  • ISBN: 9789066657823
  • Review:
inleiding voor de beroepspraktijk

Samenvatting

Wat is jeugdcriminaliteit? Welke strafbare feiten plegen jongeren en hoe pakken we deze jongeren aan in Nederland?

Focus op jeugdcriminaliteit geeft antwoord op deze en andere vragen met betrekking tot de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland.
Na een korte inleiding in de criminologische theorie wordt de overstap gemaakt naar de Nederlandse praktijk. Hoeveel jongeren plegen delicten en welke delicten plegen zij? Welke typen jeugddelinquenten kennen we, wat zijn hun motieven en hoe groeien deze jongeren op? Behalve een stand van zaken geven de auteurs ook inzicht in de reacties op crimineel gedrag. Welke straffen en welke interventies kennen we in Nederland en wat zijn de mogelijkheden voor preventie? De besproken thema¿s zijn volop geïllustreerd met actuele praktijkvoorbeelden en casuïstiek waardoor het boek goed leesbaar is.

Focus op jeugdcriminaliteit is geschreven in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming en kan beschouwd worden als een inleiding voor de beroepspraktijk. Het is bedoeld voor geïnteresseerden in jeugdcriminaliteit, voor studenten aan sociale, pedagogische, juridische en politieopleidingen en voor alle professionals die in de praktijk in aanraking komen met het fenomeen jeugdcriminaliteit.