Loading...

Collectief schadeverhaal

Wolters Kluwer Nederland B.V.

  • Bindwijze: Hardcover
  • Taal: Nederlands
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
  • ISBN: 9789013151299
ondernemingen, belangenorganisaties en hun achterban
Inhoud
Taal:Nederlands
Bindwijze:Hardcover
Druk:1
Verschijningsdatum:oktober 2018
Afmetingen:Afmeting: 24,8 x 16,7 x 1,9 cm
Illustraties:Nee
Betrokkenen
Auteur(s):Wolters Kluwer Nederland B.V.
Redacteur:T.M.C. Arons
Co-redacteur:J. de Bie Leuveling Tjeenk
Co-redacteur:J. de Bie Leuveling Tjeenk

Samenvatting

Na bijna 25 jaar ontwikkeling in de rechtspraktijk is de collectieve actie niet meer weg te denken bij collectieve geschilbeslechting. Met het wetsvoorstel van 17 november 2016 lijkt de deur geopend voor schadevergoeding in financiële vorm. Deze ontwikkeling vormt de rode draad door de uiteenlopende perspectieven op collectieve acties. Met Collectief schadeverhaal levert het Onderzoekscentrum Onderneming <(>&<)> Recht een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het recht rondom collectieve acties. Deze wettelijke regeling van het civiele collectieve actierecht deed voor het eerst haar intrede in het Burgerlijk Wetboek op 1 juli 1994. Nu, bijna 25 jaar later, prijkt de collectieve geschilbeslechting onverminderd hoog op de agenda. De rechtspraak streefde bij collectieve geschilbeslechting altijd het doel van effectieve en efficiënte rechtsbescherming na. Schadevergoeding in de vorm van geld was hierbij niet aan de orde. Hier kwam recentelijk verandering in toen de regering, na herhaalde aansporing vanuit de Tweede Kamer, een wetsvoorstel aanbood waarin wel de mogelijkheid voor een financiële schadevergoeding is opgenomen. Welke gevolgen brengen deze ontwikkelingen met zich mee? Waar sommige onderdelen van de collectieve actie vertrouwd zijn, zal de praktijk op andere onderdelen van de (grensoverschrijdende) collectieve geschilbeslechting zijn weg nog moeten vinden. De rijke verscheidenheid aan bijdragen in deze bundel zijn van grote waarde voor wetenschap en praktijk, en dragen daarmee bij aan de verdere ontwikkeling van het collectieve-actierecht. In deze uitgave maakt u kennis met een breed scala aan onderwerpen en kwesties omtrent het collectief schadeverhaal. Naast een introductie tot de actuele stand van zaken, staat de uitgave stil bij: Grensoverschrijdende dimensie van collectieve acties aanhangig bij een Nederlandse rechter Een beschouwing op het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie vanuit procesrechtelijke optiek Collectief schadeverhaal vanuit de optiek van de aangesproken partij Collectieve acties in tijden van cholera Third party litigation funding Derdenfinanciering van collectieve schadevergoedingsacties Een rol voor de AFM bij afwikkeling van massaschade in de financiële sector Collectief schadeverhaal bij kartels in de financiële sector Class actions en class settlements in het Amerikaanse financieel recht