Loading...

Samengevat havo Aardrijkskunde

H.J.C. Kasbergen

  • Categorie: Mens & Maatschappij
  • ISBN: 9789006372410
Alle examenstof Aardrijkskunde 2021/2022 in één boek!

Samenvatting

Geen examenstress en zeker slagen voor je eindexamen havo aardrijkskunde met Samengevat! Het boek biedt je een helder en beknopt overzicht van alle examenstof. Met Samengevat kun je grote hoeveelheden stof snel herhalen en overzien. Hoofd- en bijzaken worden onderscheiden. Je krijgt beter inzicht in de grote lijn van de stof en in de samenhang tussen de verschillende aardrijkskundige onderwerpen. Samengevat havo Aardrijkskunde 6e druk is volledig vernieuwd en sluit naadloos aan op het nieuwe examenprogramma. Hiermee heb je het perfecte uittreksel van alle examenstof in één boek, compact, overzichtelijk en systematisch weergegeven. De linker- en rechterbladzijde vormen één geheel. Op de linkerpagina worden de geografische begrippen kort weergegeven, op de rechterpagina worden de begrippen nader toegelicht aan de hand van definities of voorbeelden. Met Samengevat havo Aardrijkskunde 6e druk vind je alle examenstof kort en systematisch weergegeven in één boek. Het boek is te gebruiken naast elk lesmethode. Zelfstandig leren gaat heel eenvoudig aan de hand van: • Duidelijke uitleg over hoe met het boek te werken. • Overzichtelijke indeling (in hoofdstukken) per te examineren domein. • Behandeling van geografische vaardigheden. • Handig overzicht van alle examenstof. • Voorbeelden van het soort vragen op het centraal examen havo aardrijkskunde. • Geografische kenmerken. • Trefwoordenregister, om snel termen en begrippen te vinden. Met Samengevat havo Aardrijkskunde bereid je je zelfstandig voor op het examen. Je weet precies wat je moet kennen én je hebt vrijwel geen werk meer met de stof voor het examen samenvatten. Gecombineerd met Examenbundel havo Aardrijkskunde 2021/2022 vormt Samengevat al meer dan 40 jaar de beste voorbereiding op het examen. Je vindt de theorie in Samengevat en je oefent met de opgaven uit de Examenbundel. Zeker Slagen! helpt je daarnaast om efficiënt te leren en plannen.