Loading...

Compendium Estate Planning

P. Blokland

  • Taal: Nederlands
  • Bindwijze: Paperback
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Sdu Uitgevers
  • ISBN: 9789012401432Samenvatting

Compendium Estate Planning 6e druk is een boek van P. Blokland uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012401432

Dit compendium bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen - huwen - schenken - erven. Zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod. Het Compendium Estate Planning richt zich in de eerste plaats op het onderwijs, maar is ook uitstekend bruikbaar voor de ervaren estate planner. Om de lezer een goed inzicht in de weerbarstige estate planningsmaterie te verschaffen is er voor gekozen de verschillende onderwerpen in algemene zin toe te lichten, waarna in meer of mindere mate verdieping volgt.
In afzonderlijke hoofdstukken wordt behandeld: een algemene inleiding op de op 1 januari 2010 sterk ge¬wijzigde successiewet, de ongehuwde samenwoners, de hoofdlijnen van het huwelijksvermogensrecht, de schenking en de ANBI-regeling. Het erfrecht in brede zin beslaat vier hoofdstukken (algemeen, wettelijke verdeling en alternatieven voor de wettelijke verde¬ling, overige testamentvormen en fiscale aspecten van de boedelafwikkeling). Tot slot volgt nog een zestal bijzondere onderwerpen: schenken en ver¬erven van ondernemingsvermogen, de bedrijfopvolgingsregeling, levensverzekeringen, internationale aspecten en het levenstestament