Raadselvader - Jolande Withuis

Raadselvader

Jolande Withuis

De bekende schaakjournalist Berry Withuis (1920-2009) werdgrootgebracht in een gereformeerd gezin. Als twaalfjarige raaktehij zijn geloof in God kwijt. Later werd hij communist en redacteurvan het dagblad De Waarheid. Zijn dochter Jolande (1949)groeide op met haar vaders politieke overtuiging, maar ontwikkeldezich als volwassene tot een vermaard critica van het communisme.Die breuk met haar afkomst opende voor Withuis deweg naar het schrijverschap en de wetenschap, maar leidde tegelijkertijdtot een verwijdering tussen haar en haar vader. Na zijndood kon ze zich er niet bij neerleggen dat de man die zij als kindhad vereerd, zich als persoon nauwelijks had laten kennen. Met behulpvan onder meer zijn bvd-dossier reconstrueert ze in Raadselvaderzijn levensgeschiedenis.Withuis' scherpe en ontroerende ontleding van de verhoudingtot haar vader weerspiegelt onze recente wereldgeschiedenis enbiedt de lezer een blik van binnenuit op de Koude Oorlog: Ikwas vijf en wist: wij zijn de vijand.'

Ean/ISBN: 9789403106007
Review:
€20.99 bij bol.com

Reviews