Loading...

Waardering van ondernemingen

A.N. Labohm

  • Bindwijze: Paperback
  • Taal: Nederlands
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.
  • ISBN: 9789462511330
in de juridische praktijk
Inhoud
Taal:Nederlands
Bindwijze:Paperback
Druk:3
Verschijningsdatum:mei 2017
Afmetingen:Afmeting: 24,2 x 15,8 x 1,2 cm
Aantal pagina's:150 pagina's
Illustraties:Met illustraties
Betrokkenen
Auteur(s):A.N. Labohm | W.T.M. Veerman | P.M. van der Zanden
Auteur(s):A.N. Labohm | W.T.M. Veerman | P.M. van der Zanden

Samenvatting

Waardering van ondernemingen komt in het economisch verkeer vaak voor, zoals in geval van fusies en overnames, echtscheidingen, erfenissen en dergelijke. Voor de waardebepaling worden vaak deskundigen zoals register valuators, accountants en bedrijfseconomen ingeschakeld. Indien in het kader van de waardering geschillen ontstaan komen er in het kader van de geschillenbeslechting veelal juristen aan te pas. De praktijk leert dat de communicatie over de juridische betekenis van de waarderingen de daarbij gebruikte informatie en gehanteerde berekeningsmethode tussen de juristen en de ingeschakelde deskundigen vaak moeizaam verloopt.
Dit boek probeert een grondslag te bieden om de communicatie over waardering van ondernemingen tussen juristen en de deskundigen te verbeteren door enerzijds de theoretische (bedrijfseconomische en juridische) achtergronden te schetsen alsmede de meest gebruikte waarderingsmethoden toe te lichten en anderzijds op basis van de jurisprudentie en de ervaring van de auteurs in hun verschillende rollen de bestaande praktijk globaal te bespreken. Het boek beoogt nadrukkelijk niet een leidraad te zijn voor het zelfstandig uitvoeren van waarderingen.