Loading...

Boom Juridische wettenbundels - Wetgeving sociaal recht 2017/2018

G.J.J. Heerma van Voss

  • Bindwijze: Paperback
  • Taal: nl
  • Categorie: Rechten
  • ISBN: 9789462903463
  • Review:
Inhoud
Taal:nl
Bindwijze:Paperback
Oorspronkelijke releasedatum:01 augustus 2017
Illustraties:Nee
Betrokkenen
Hoofdauteur:G.J.J. Heerma van Voss
Hoofdredacteur:G.J.J. Heerma van Voss
Hoofdredacteur:G.J.J. Heerma van Voss
Overige kenmerken
Editie:1
Gewicht:799 g
Product breedte:151 mm
Product hoogte:34 mm
Product lengte:211 mm
Studieboek:Ja
Verpakking breedte:151 mm
Verpakking hoogte:34 mm
Verpakking lengte:211 mm
Overige kenmerken
Editie:1
Gewicht:799 g
Product breedte:151 mm
Product hoogte:34 mm
Product lengte:211 mm
Studieboek:Ja
Verpakking breedte:151 mm
Verpakking hoogte:34 mm
Verpakking lengte:211 mm

Samenvatting

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn: * Arbeidsovereenkomst algemeen * Ontslag * Opdracht en aanneming van werk * Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht * Arbeidsmarkt * Arbeidsomstandigheden * Gelijke behandeling en grondrechten * Cao-recht * Medezeggenschapsrecht * Werkloosheidsrecht * Arbeidsongeschiktheidsrecht * Overige sociale zekerheidsrecht * Verdragen en grondwet Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de Uitvoeringsbesluiten Wet, werk en zekerheid, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen. Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen.In totaal zijn in deze bundel 83 regelingen te vinden.