Loading...

De psychiatrie in het Nederlandse recht

Wolters Kluwer Nederland B.V.

  • Bindwijze: Paperback
  • Taal: Nederlands
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
  • ISBN: 9789013139495
  • Review:
Inhoud
Taal:Nederlands
Bindwijze:Paperback
Druk:7
Verschijningsdatum:december 2016
Afmetingen:24,4 x 16,1 x 1,9 cm
Illustraties:Met illustraties
Betrokkenen
Redacteur:B.C.M. Raes
Co-redacteur:F.A.M. Bakker
Co-redacteur:F.A.M. Bakker

Samenvatting

De psychiatrie in het Nederlandse recht 7e druk is een boek uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013139495


Op het grensvlak van psychiatrie en recht wordt door de rechter vaak een beroep gedaan op de deskundigheid van psychiater en psycholoog. Voor een goede communicatie en begrip is daarmee voor zowel juristen als gedragsdeskundigen enige kennis van elkaars vakgebied noodzakelijk. Hoewel de bijdrage van deze gedragsdeskundigen aan het strafproces het meest bekend is, beperkt hun rol zich zeker niet tot de strafrechtstoepassing.
Ook in het burgerlijk recht en het jeugdrecht wordt gebruikgemaakt van de specifieke expertise van deze gedragsdeskundigen. De vragen die ter beoordeling aan deze deskundigen worden voorgelegd betreffen bijvoorbeeld de toerekeningsvatbaarheid, de inschatting van gevaarlijkheid en de vraag naar de noodzaak van een terbeschikkingstelling, de onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis en de wilsonbekwaamheid.
Daarnaast zijn psychiater en psycholoog, veelal in multidisciplinair verband, betrokken bij de behandeling van psychisch gestoorde delinquenten, van terbeschikkinggestelden, van jeugdige delinquenten en pati├źnten die op grond van een juridische titel ambulant of klinisch behandeld worden.
Voor juristen en gedragsdeskundigen, die in hun werk te maken hebben met mensen met een psychische stoornis, is op zijn minst basale kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de forensische gedragskunde onontbeerlijk.
In dit boek worden al deze aspecten besproken en zoveel mogelijk zowel vanuit een juridische als een gedragsdeskundige invalshoek belicht. Daarmee is dit boek aangewezen voor de opleiding van gedragsdeskundigen en juridische studenten van zowel hbo- als universitair onderwijs en is tevens te beschouwen als een handboek voor de praktijk van de forensische psychiatrie en psychologie maar ook goed bruikbaar voor de geïnteresseerde leek.