Loading...

Onderwijseditie Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, band 1

R.J.N. Schlossels

  • Bindwijze: Paperback
  • Taal: Nederlands
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Wolters Kluwer Nederland B.V.
  • ISBN: 9789013138719
  • Review:
grondslagen, begrippen, normering, uitvoering, handhaving
Inhoud
Taal:Nederlands
Bindwijze:Paperback
Druk:1
Verschijningsdatum:augustus 2016
Afmetingen:Afmeting: 24,2 x 15,8 x 4,2 cm
Illustraties:Nee
Betrokkenen
Auteur:R.J.N. Schlossels | S.E. Zijlstra
Co-auteur:S.E. Zijlstra
Co-auteur:S.E. Zijlstra

Samenvatting

Van de zevende druk van het handboek Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat is een op het onderwijs toegespitste Onderwijseditie gemaakt. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat behandelt het algemeen deel van het bestuursrecht vanuit een zo breed mogelijke benadering. Niet alleen de normerende en waarborgfunctie van het bestuursrecht komen aan de orde, maar ook de instrumentele functie. De instrumentele functie van het bestuursrecht dient een volwaardige plaats te hebben bij de bespreking van de algemene leerstukken en begrippen van dat rechtsgebied. Daarnaast wordt uitgegaan van de centrale betekenis van de beginselen van de democratische rechtsstaat als beoordelingskader bij uitstek van het positieve bestuursrecht. Deze gedachte zet zich voort in de behandeling van vragen over de verhouding tussen staat en samenleving, maar ook over zaken als delegatie van wetgeving, gebruik van vergunningstelsels en de inrichting van de bestuursrechtspraak. Door dit alles biedt het boek meer dan de gangbare bestuursrechtelijke handboeken. Deze onderwijseditie bestaat uit twee banden. In band 1 worden de onderwerpen bestuursrecht algemeen, normering, uitvoering en handhaving behandeld. Na enkele inleidende hoofdstukken worden de belangrijkste begrippen besproken: bestuursbevoegheid, belanghebbende, bestuurshandelingen en bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Vervolgens wordt de normering van het bestuurshandelen besproken, met een tweetal algemene hoofdstukken, een hoofdstuk over openbaarheid van bestuur en een hoofstuk over normering van privaatrechtelijk overheidshandelen. Daarna komen de uitvoerende bestuursinstrumenten aan de orde: eenzijdig dwingend bestuur, presterend bestuur en overeenkomsten, (andere) privaatrechtelijke middelen en feitelijke middelen. Ten slotte wordt de handhaving besproken. De onderwerpen rechtsbescherming en overheidsaansprakelijkheid zijn in een afzonderlijke band 2 opgenomen. Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat is behalve voor de bestuurspraktijk bij uitstek geschikt voor de (gevorderde) juridische bachelorstudent, alsmede voor de student van master- en post-academische juridische opleidingen.