Loading...

Eenvoudige stromingsleer

N.H. Dekkers

  • Taal: Nederlands
  • Bindwijze: Paperback
  • Categorie: Onderwijs & Didactiek
  • Uitgever: Mk Publishing
  • ISBN: 9789462710283
grondbegrippen onsamendrukbare fluïda modelregels impulstheorie samendrukbare fluïdaSamenvatting

Eenvoudige stromingsleer 6e druk is een boek van N.H. Dekkers uitgegeven bij Mk Publishing. ISBN 9789462710283

Door zoveel mogelijk uit te gaan van eenvoudige natuurkundige basisprincipes, en uitvoerige wiskundige beschrijving daarvan tot het noodzakelijke te beperken, biedt dit boek de mogelijkheid studenten in vrij korte tijd vertrouwd te maken met verscheidene technische stromingsverschijnselen, zoals die in de ingenieurspraktijk voorkomen.

Het gebruik van een groot aantal heldere afbeeldingen en veel aandacht voor de oplossingsaanpak van vraagstukken maken het boek student-vriendelijk. Hieraan wordt zeker bijgedragen door foto's uit de beroepspraktijk.

Inhoud

- Gebruikte symbolen
- Inleiding
- Begrippen
- Continuïteitsbetrekking
- Druk in stilstaande fluïda
- Wrijvingloze vloeistofstroming
- Visceuze vloeistofstroming
- Modelregels
- Stromingsweerstanden
- Impulstheorie
- Stroming van compressibele fluïda
- Belangrijke stofeigenschappen
- Trefwoordenregister
- Antwoorden van vraagstukken

Aanvullend is bij dit leerboek het werkboek Vraagstukken en uitwerkingen bij Eenvoudige stromingsleer (ISBN 9789066746589) verkrijgbaar.