Van haven & handel - K.F. Haak

Van haven & handel

K.F. Haak

Van haven & handel 3e druk is een boek van K.F. Haak uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013127027 In dit boek behandelen de schrijvers, verbonden aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, de kernzaken van het handelsverkeer. Aan de orde komen de handelskoop, waardepapieren, handelsdocumenten, betalingsverkeer (documentair incasso en krediet), het zee- en vervoerrecht alsmede het nieuwe verzekeringsrecht. Het in de praktijk bestaande verband tussen genoemde rechtsgebieden verklaart de dynamiek en het eigen gezicht van het handelsverkeer. Beschrijving van nationale en internationale regelgeving wordt verlevendigd met rechtspraak. Het boek is geschreven als leerboek primair bestemd voor studenten. Dat neemt niet weg dat ook praktijkjuristen veel van hun gading in het boek zullen aantreffen.

Ean/ISBN: 9789013127027
Review:
€36 bij bol.com

Reviews