Loading...

International Law

Jan Klabbers

  • Taal: Engels
  • Bindwijze: Paperback
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Cambridge University Press
  • ISBN: 9780521144063Samenvatting

Written by one of the world's leading international lawyers, this is a landmark publication in the teaching of international law. International law can be defined as 'the rules governing the legal relationship between nations and states', but in reality it is much more complex, with political, diplomatic and socio-economic factors shaping the law and its application. This refreshingly clear, concise textbook encourages students to view international law as a dynamic system of organizing the world. Bringing international law back to its first principles, the book is organised around four questions: where does it come from? To whom does it apply? How does it resolve conflict? What does it say? Building on these questions with both academic rigour and clarity of expression, Professor Klabbers breathes life and energy into the subject. Footnotes point students to the wider academic debate while chapter introductions and final remarks reinforce learning.

Onderstaande tekst is vertaald vanuit de originele taal

In deze baanbrekende uitgave, geschreven door één van ‘s werelds beste internationale advocaten, wordt het internationale juridische systeem uitgelegd. Internationaal recht kan gedefinieerd worden als 'de regels die de juridische relatie tussen landen en staten bepalen', maar in werkelijkheid is het veel complexer, met politieke, diplomatische en socio-economische factoren die de wet en de toepassing ervan beïnvloeden. Dit verfrissend heldere, bondige boek stimuleert studenten om internationaal recht te zien als een dynamisch systeem om de wereld te organiseren. Dit boek reduceert internationaal recht tot haar basisprincipes en is georganiseerd volgens vier vragen: waar komt het vandaan? Op wie heeft het effect? Hoe lost het conflicten op? Wat bepaalt het? Door met academische kennis en heldere taal op deze vragen te bouwen, brengt professor Klabbers het onderwerp actief tot leven. De voetnoten bieden een breder academisch debat en de introducties en conclusies van de hoofdstukken versterken het leersproces.