Loading...

Distributielogistiek

W. Ploos van Amstel

  • Bindwijze: Paperback
  • Taal: nl
  • Categorie: Managementboeken
  • ISBN: 9789001712112
  • Review:
werken vanuit ketenperspectief
Inhoud
Taal:nl
Bindwijze:Paperback
Oorspronkelijke releasedatum:16 juli 2009
Aantal pagina's:332
Illustraties:Met illustraties
Betrokkenen
Hoofdauteur:W. Ploos van Amstel
Tweede Auteur:A.R. van Goor
Co Auteur:A.R. van Goor
Co Auteur:A.R. van Goor
Overige kenmerken
Editie:1
Gewicht:641 g
Product breedte:172 mm
Product hoogte:17 mm
Product lengte:242 mm
Studieboek:Ja
Verpakking breedte:172 mm
Verpakking hoogte:17 mm
Verpakking lengte:242 mm
Overige kenmerken
Editie:1
Gewicht:641 g
Product breedte:172 mm
Product hoogte:17 mm
Product lengte:242 mm
Studieboek:Ja
Verpakking breedte:172 mm
Verpakking hoogte:17 mm
Verpakking lengte:242 mm

Samenvatting

Distributielogistiek 1e druk is een boek van prof. dr. Ad van Goor en dr. Walther Ploos van Amstel. Het is uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B.V.. ISBN 9789001712112

Distributielogistiek: werken vanuit ketenperspectief geeft een breed overzicht van de vele beslissingen die door commerciële managers en logistieke managers genomen moeten worden op het gebied van de distributie. Een groot aantal actuele thema's op het raakvlak van markt en logistiek komt aan bod en wordt verduidelijkt aan de hand van recente voorbeelden en cases. Uitgangspunt hierbij is een integraal logistiek concept, waarin ook de rol en het profiel van de manager distributielogistiek is verwerkt.

Het boek is geordend in twee delen: concepten en ketenperspectief. Na een positionering met behulp van enige markttrends en de introductie van het integraal logistiek concept wordt de theorie en toepassing besproken rond de onderwerpen Europese distributielogistiek en de gevolgen daarvan voor de logistieke deelsystemen, het uitbesteden van de logistiek aan een specialist - doorgaans aangeduid als contract logistics - en de ontwikkelingen binnen retaillogistiek, onder andere toegespitst op stadsdistributie.

Het tweede gedeelte gaat over de betekenis van distributie in het licht van ketensamenwerking. Vraaggestuurd supply chain management is een zeer actuele interface binnen marketing logistics. Na een brede introductie tot dat thema zoomen we in op de rol van ICT, EDI en RFID in logistieke ketens, kijken we naar de gevolgen van e-business voor de logistiek in de vorm van e-logistics en bespreken we een aantal modellen die bij de realisatie van ketenlogistiek hun waarde in de praktijk hebben bewezen. De brede behandeling van de distributie en distributielogistiek in dit boek krijgt een verdieping in de boeken Fysieke distributie: werken aan toegevoegde waarde en Werken met Supply Chain Management. Deze reeks boeken biedt zowel studenten als praktijkbeoefenaren vele handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het interessante vakgebied distributielogistiek. Een groot aantal actuele thema's op het raakvlak van markt en logistiek komt aan bod. Recente illustraties en cases verduidelijken de thema's.

Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.
In het boek worden onder meer deze onderwerpen besproken:
- Europese distributielogistiek
- Contract logistics
- Retaillogistiek
- Supply chain management
- ICT en E-logistics

Noordhoff Campuz Card
Deze editie bevat een Noordhoff Campuz Card wat eenvoudig toegang geeft tot een groot online aanbod aan toetsen en studieondersteunende materialen. Met deze handige kaart heb je één jaar lang onbeperkt toegang tot vele online extra’s zoals:
- Toetsen met feedback
- Open vragen
- Casussen
- Meerkeuzevragen
Distributielogistiek: werken vanuit ketenperspectief is uitermate geschikt voor opleidingen die een breed overzicht willen geven van dit vakgebied. Verdere verdieping geeft het boek Fysieke distributie, dat inzoomt op distributielogistiek / fysieke distributie.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding en studiewijzer 10

1 Markttrends in de distributielogistiek 13

1.1 Trends in ketenlogistiek 16

1.2 Gevolgen voor verladers en logistiek dienstverleners 20

1.3 Marketing en logistiek: customer service 24

1.4 Logistieke trajecten en deelsystemen 29

1.5 Kosten distributielogistiek 34

Deel 1 Distributie: van concept naar toepassing 39

2 Integraal conceptdistributielogistiek 43

2.1 Integraal logistiek concept 46

2.2 Concurrentiestrategie distributielogistiek 47

2.3 Grondvormen distributielogistiek 54

2.4 Besturing, ICT en organisatie 58

2.5 Prestatie-indicatoren distributielogistiek 60

3 Europese distributielogistiek 69

3.1 Europese markt 73

3.2 Europese productie en inkoop 76

3.3 Europese distributie 81

3.4 Voorraden in Europa 83

3.5 Magazijnen in Europa 85

3.6 Europees traffic management 88

4 Contract logistics 93

4.1 Trends in logistieke dienstverlening 96

4.2 Value added logistics 104

4.3 Besluitvorming bij uitbesteden 107

4.4 Het break-evenmodel 118

4.5 De gewogenfactorscoremethode 121

5 Retaillogistiek 127

5.1 Retailmarketing 130

5.2 Het lastmileprobleem 137

5.3 Drie deelsystemen 141

5.4 Retailvoorraadbeheer 143

5.5 Retailwarehousing 149

5.6 Retailtransport: stadsdistributie 152

6 Managen van distributielogistiek 163

6.1 Logistieke organisatievraagstukken 168

6.2 Organisatiemodellen distributielogistiek 169

6.3 Profiel van de manager distributielogistiek 176

6.4 Profiel van de supply chain manager 179

6.5 Human Resource Management in de logistiek 183

Deel 2 Distributie: het ketenperspectief 189

7 Op weg naar supply chain management 193

7.1 Bedrijfskunde en supply chain 197

7.2 Demand versus supply 201

7.3 Ketenintegratie 204

7.4 Functionele versus innovatieve supply chains 208

7.5 Vormen van ketenintegratie 212

7.6 Modules toegevoegde waarde 216

8 ICT in de distributielogistiek 225

8.1 Distributiebesturing en informatie 228

8.2 ERP als ruggengraat van logistieke ICT 235

8.3 EDI in de logistieke keten 238

8.4 RFID in de supply chain 241

8.5 Nieuwe ICT-concepten 252

9 E-business en e-logistics 259

9.1 E-business en e-commerce 262

9.2 Van informatie naar transactie 266

9.3 E-logistics en e-fulfilment 269

9.4 Grondvormen e-fulfilment 276

10 Realisatie van verbeteringen in de supply chain 291

10.1 Lean Six Sigma 294

10.2 Benchmarking en SCOR 297

10.3 Balanced Scorecard 300

10.4 Raamwerk voor implementatie van ketensamenwerking 305

Antwoorden tussenvragen 314

Literatuuroverzicht 320

Illustratieverantwoording 323

Register 324

Over de auteurs 329