Loading...

Publiekrecht voor de vastgoedsector

E. Alders

  • Bindwijze: Paperback
  • Taal: Nederlands
  • Categorie: Rechten
  • Uitgever: Sdu Uitgevers
  • ISBN: 9789012381529
editie 2009-2010
Inhoud
Taal:Nederlands
Bindwijze:Paperback
Druk:1
Verschijningsdatum:januari 9999
Afmetingen:Afmeting: 24,2 x 17,1 x 2,7 cm
Aantal pagina's:417 pagina's
Illustraties:Nee
Betrokkenen
Auteur(s):E. Alders
Auteur(s):E. Alders

Samenvatting

Publiekrecht voor de vastgoedsector 1e druk is een boek van E. Alders uitgegeven bij Sdu Uitgevers. ISBN 9789012381529

Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een heel scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal bestuursrechtelijke wetten waarin de overheid vaak via allerlei vergunningstelsels sturing geeft aan de maatschappij.

In dit boek komt het deel van het publiekrecht aan bod dat in het bijzonder van belang is voor de vastgoedsector. Naast het algemeen bestuursrecht gaat het dan met name om het ruimtelijke-ordeningsrecht en het bouwrecht, daarnaast ook milieurecht en onteigeningsrecht en voorts een groot aantal andere onderwerpen. Deze wetgeving is nogal eens aan verandering onderhevig, waardoor deze vierde druk op veel plaatsen afwijkt van eerdere drukken. Dit met name door de invoering
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 die in de tekst geheel is ge ntegreerd. Waar dat zinvol is, is aangegeven hoe de regelgeving luidde v r de Wabo.

Publiekrecht voor de vastgoedsector is ooit opgezet als studieboek ten behoeve van de opleiding voor het vak publiekrecht van het SVMNIVO-examen. Het is uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk voor een brede lezersgroep waarin diep wordt ingegaan op de materie, zonder te verzanden in details. Daarbij is zowel gedacht aan volledigheid enerzijds en overzichtelijkheid anderzijds, waarbij de leesbaarheid en logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De consequente verwijzing naar wetsartikelen en naar belangrijke uitspraken uit de jurisprudentie zorgen ervoor dat de lezer ook vertrouwd raakt met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden van artikelen daarin.

De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht heeft geleid tot een boek dat geschikt is voor vele doelgroepen. Niet alleen studerenden, maar ook degenen die reeds werkzaam zijn in de wereld van het vastgoed die op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen op hun vakgebied, en alle anderen die behoefte hebben aan een helder naslagwerk.